Millers logo

FashionBoard opdateringer Q1 2023

Tilføj open orders til forecastet

I planlægningsbilledet er det muligt at tilføje open orders til forecastet. De tilføjet ved at trykke på knappen markeret med rødt. 

Potential lost sales i planlægningsbilledet

Lost Sales kan ses under som en ny linje i planlægningsbilledet. Potential lost sale viser det antal man ikke kan levere baseret på lagerbeholdning, forecast og valgt størrelsessplit. Potential lost sales beregnes frem til næste mulige levering.

I detaljesektionen nederst viser fanen det potentielt tabte salg fordelt på størrelser.

Under style master data ses samlede potential lost sales på tværs af størrelser. 

Salgsdetaljer i planlægningsbilledet

Det er muligt at trykke på en ugeværdi i ”Open orders”  for at se detaljer om kunder og ordretyper. Detaljerne er sorteret efter ordrestørrelse med største øverst.

Man kan også se salgsdetaljerne ud fra de sidste 12 ugers salg.  Her kan I trykke på total for ugen eller på en værdi for et enkelt brand/land for at se salgstallene på den enkelte. 

Tre nye rapporter

Der er tilføjet tre nye rapporter: Lost Sales, Open Purchase Orders og Size Split Error

Lost sales rapport

Rapporten viser et samlet overblik over virksomhedens potentielle tab, på tværs af plannere, inden for produkternes leveringstid.

Næste levering er planlagte ordre, så man hurtigt kan få et overblik over om nye varer er bestilt.

Open Purchase Orders rapport

Rapporten viser alle åbne indkøbslinjer på style options. Det er muligt at se antal dage til forventet modtagelse, så man kan følge op på ordrer, som skulle være modtaget.

TIP: Find uhensigtsmæssige indkøb ved at sortere rapporten efter faldende week cover og se hurtigt, om der er bestilt noget, som måske ikke giver mening.

Det er muligt at se størrelser for en style ved at klikke på ”Style Option Id”. I dette skærmbillede vil man se alle fremtidige ordrer på den valgte style option – og den konkrete indkøbsordre, man trykkede på, vil være foldet ud på størrelsesniveau.

Det er også muligt at trykke på ordrenummeret i rapporten, som vil vise en oversigt over hele indkøbsordren, hvor den linje man klikkede på, vil være foldet ud på størrelsesniveau.

Size Split Error rapport

Rapporten viser de styles, som ikke har et korrekt størrelsessplit. Det opstår typisk ved nye styles som ikke har nogen salgshistorik eller ældre styles, hvor man tilføjer eller fjerner en størrelse. Det er vigtigt at få rettet de styles, da der ellers ikke vil dannes korrekte forslag – Styles med 0 i split vil slet ikke få dannet forslag.

Man kan se de enkelte størrelser og deres split ved at holde musen over ”Sum split”.

Markering af styles i rapporter og link til planlægningsbilledet

I rapporter med stylenavn fremgår det med ikoner om produktet er blokeret (hængelås) eller nyt (stjerne). Blokeret og dage siden første modtagelse kan typisk også vælges som filter i rapporterne.

Det er muligt at hoppe direkte til planlægningsbilledet ved at trykke på et produkt i rapporterne.

Rapportering – Excel kuber og Power BI model

Lost sales og weighted availability er tilføjet til rapporteringsmodeller.

Sales details i Excel kuben er nu bundet op på leveringsdato i stedet for oprettelsesdato, så den er i overensstemmelse med det man ser i FashionBoard. Det er muligt at anvende periodedimensionen for ”Created Date”, hvis man ønsker at rapportere på oprettelsesdato.

Fashionboard har fået mange opdateringer det seneste år!