Millers logo

FashionBoard opdateringer

* Guiden indeholder kun opdateringerne fra 2022

Indhold

01 SØGNING PÅ TVÆRS AF PLANNERS

Det er nu muligt at søge styles på tværs af planners, så man ikke længere er fastlåst af den valgte planner. Derudover er søgninger udvidet, så man kan se ikke-aktiverede styles i søgeresultatet. 

02 Masse-redigering i master data

I kan nu redigere master data på følgende niveauer: Leverandør-, master-, farve- og størrelsesniveauer. Rettelser slår igennem på alle styles under det valgte niveau. 

Det er muligt at ændre Production Weeks, Transportation Weeks, Minimum Order Quantity, Box Size, Week Cover, End Of Life, Planner, Seasonality Profile, Moving Average Template, Planning Profile og Index samt at vælge, om leverandøren skal være Blocked og om der skal bruges Auto Forecast.

I finder oversigten ved at vælge ’List & Settings’ under ’All styles’.

03 OVERBLIK PÅ STYLEMASTER NIVEAU

Under ’All Styles’ er det muligt at få overblikket på Style Master niveau. Det giver mulighed for et hurtigt overblik på underliggende Style Options. Man kan se antal styles, vægtet availability, indkøbsforslag og Lost SalesStyle Masteren.

Når man vælger en Style Master, vises de Style Options, der ligger under den valgte Style Master.

Det giver mulighed for et overblik pr. Style Master. Trykker du på en af disse Style Options, gennemgår du kun de Style Options, der er underlagt den valgte Style Master. I dette tilfælde vises style 1 ud af 6. 

04 Style Master data

Udover de data der altid har været, har vi tilføjet Fabric Consumption, Assortment Split, ABC Classification, Customers, Potential Lost Sales (Hvis der er et), Retail Price og Wholesale Price. De fleste tal viser den givne værdi, mens I kan redigere indstillingerne for Assortment Split ved at trykke på det blå tandhjul (Se mere om Assortment Split i sektion 12). Bemærk, at Assortment Split kun er til synligt for produkter med flere størrelser. 

Hvis der er en grøn stjerne ud for First Arrival betyder det, at det er et nyt produkt. 

Ved at trykke på det blå tandhjul er det blevet muligt at styre Consumption, Min. Order Size og Box Size helt ned på størrelses-/EAN-niveau.

05 Weighted Availability

Det er muligt at køre med vægtet availability, hvor alle størrelser ikke vægtes lige højt. Tidligere blev alle størrelser for en style vægtet lige højt. Weighted Availability er vægtet ift. hvor meget de enkelte størrelser sælger. 

Som det ses nedenfor påvirkes Availability i uge 6 og 7 kun med 2% svarende til Size Splittet for den udsolgte størrelse 4XL. 

Weighted availability kan til- og fravælges. Det gør I under ’Admin – Settings – Other Settings’. Sæt et flueben i boksen Use Weighted Availability for at slå det til. Weighted availability er som standard slået til.  

06 Auto Forecast

Det er muligt at vælge, at FashionBoard automatisk bruger forecastet fra Moving Average/Moving Average without stockouts. Forecastet tilføjes automatisk dagligt til brug for rapportering og indkøbsforslag. 

Tryk på det lille tandhjul ud for Mov. avg. – 52 weeks for at åbne indstillingerne, og ving af i Apply auto forecast. I kan her vælge om FashionBoard skal tage højde for Stockout Periods (Mere om Stockout Periods i sektion 13). 

Derudover er det muligt at sætte et index for forecastet. Hvis du sætter index til at være 70, vil forecastet reguleres ned til index 70 inden det tilføjes. 

07 DOBBELT ABC-KLASSIFICERING

Dobbelt ABC-klassificeringen visualiserer alle styles fordelt på antal pluk og værdi (et mål for omsætning).

En dobbelt ABC-klassificering tager alle produkter og fordeler dem efter omsætning og antal pluk. På X-aksen finder FashionBoard de produkter (begyndende fra det mest omsættende), der tilsammen udgør 65% af omsætning. Disse produkter er jeres A-produkter. Derefter tages de efterfølgende produkter, der udgør 25% af omsætningen. Det er jeres B-produkter. De resterende produkter med lavest omsætning, som skaber 10% af omsætningen, er jeres C-produkter. På y-aksen fordeles produkterne efter antal pluk.

Klassificeringen tydeliggør produkter, der har mange pluk og som samtidig har en høj værdi (AA-produkterne) – og som derfor bedst kan betale sig at bruge energi på. Omvendt visualiserer det ligeledes de produkter, der sælger dårligst og har lavest indtjening (CC-produkterne), men som ofte tager en del tid og typisk fylder proportionelt meget på lageret.  

ABC-klassificeringen kan altså bruges til at lægge forskellige planning-strategier for forskellige ABC-grupperinger. Det understøttes bl.a. ved, at man kan opsætte forskellig Week Cover for, hvor hurtigt FashionBoard skal reagere på manglende varer osv. på f.eks. ABC-klassificeringsniveau (Se hvordan i sektion 10 om Planning Profiles).

Nedenfor ses dobbelt ABC-klassificeringsgrafen med den enkelte style repræsenteret af en prik. Stylens availability er markeret ved prikkens farve (Grøn til rød for hhv. høj til lav availability). ABC-klassificeringen viser alle styles på tværs af alle planners.

Hold musen over en prik og se den pågældende style samt de vigtigste data. I øverste venstre hjørne ses ABC-klassificeringen. Derudover ses navn, billede, EAN og availability. Tallene viser Lost Sales (450 pcs.), Customers (255 pcs.), Style Revenue (500.411 DKK) og Sales Quantity (2.185 pcs.). Nederst ses Order Suggestion og Adjust Forecast Suggestion, som I kender i forvejen.

Man kan vælge et område i ABC’en, som man udelukkende vil se. Det kunne f.eks. være alle CC-produkterne. Her trykker man et vilkårligt sted indenfor CC-området. I ser nu alle CC-produkterne og deres præcise placering. Derudover har man mulighed for at bruge filteret i venstre side til at se specifikke produktgrupper. Vælg den kombination I vil se under ABC Value/ABC Pick. Nedenfor er der zoomet ind på CC-produkterne.

ABC analysen

Over ABC’en kan I trykke på See ABC Analysis for at se ABC analysen. 

Her får I et overblik over, hvordan den valgte planners styles fordeler sig ift. alle styles. Det giver et indblik i, hvor stor omsætning og hvor meget lagerplads hver klassificering står for og optager. Under hver klassificering ses Stockouts og Lost sales for alle produkter heri. Bemærk, at Stockouts er nuværende, mens Lost Sales er fremadrettet.

ABC analysen viser den valgte planners produkter. Ved at vinge af i Show Company ABC Rating – All Products vises den valgte planners data til venstre, og hele virksomhedens data til højre. 

ABC indstillinger

Indstillingsmulighederne for ABC-klassificeringen findes i menuen under ’Admin – Settings – ABC Classification’.

Her er det muligt at indstille, hvordan ABC-klassificeringen fordeler sig procentmæssigt, samt hvor mange uger beregningen sker på baggrund af. Beregningerne sker bagudrettet men med udgangspunkt i dags dato. Bemærk at rettelser af ABC indstillinger som udgangspunkt først vil slå igennem dagen efter, da det kræver en komplet opdatering af data. 

08 moving average template

Moving Average Template giver dig mulighed for at gemme en template på tværs af styles. Hvis du efterfølgende retter i den, ændres det for alle styles, der bruger denne template. 

Moving Average Templates tager gennemsnittet af de angivne ugers historik, og tager udgangspunkt i hver enkelt uge. En Moving Average Template laves under ‘Settings – Moving Average Templates’. Når en ny template tilføjet, sættes de indstillinger der ønskes for den givne template. 

09 seasonality profiles

Med Seasonality Profiles er det muligt at tillægge specifikke styles mere vægt i perioder, hvor de sælger mere. Det kunne f.eks. være regntøj, der sælger væsentligt mere i efterårssæsonen sammenlignet med resten af året. Profilerne kan ses, tilføjes og redigeres i menuen under ’Settings – Seasonalilty Profiles’.

Klik på selve navnet for at se indholdet for en eksisterende sæsonprofil eller klik nederst for at tilføje en ny. 

Hvis profilen udarbejdes i Excel (Evt. på baggrund af kuberne) kan profilen efterfølgende kopieres ind fra Excel. Der kan angives en profil for hhv. 52 og 53 uger. 

10 planning profiles

Planning Profiles indeholder indstillinger som påvirker indkøbsforslag. Planlægningsprofilerne kan tildeles til ønskede produkter. 

I kan se, oprette og rediger planlægningsprofilerne under ’Settings – Planning Profiles’

På planlægningsprofilen sættes Week Cover, Minimum Box Ratio og Minimum Order Ratio. Værdierne for Minimum Box Ratio og Minimum Order Ratio skrives som kommatal. I eksemplet nedenfor betyder tallene, at hvis der mangler 50% i en kasse, vil FashionBoard foreslå at bestille en ny kasse hjem. Værdien på 0,25 i Minimum Order Ratio betyder, at hvis der mangler 25% af et produkt, foreslår FashionBoard at bestille minimumsmængden hjem. 

Hvis et af de tre felter Week Cover, Minimum Box Ratio og Minimum Order Ratio ikke udfyldes, vil den altid falde tilbage på de generelle indstillinger, der er lavet under  Admin – Settings – Other Settings’. Når en Planning Profile er oprettet, kan den tildeles på en Style Option ved at redigere style master data, og tildele den ønskede Planning Profile.

Automatisk fjernelse af Lost Sales vil automatisk reducere forecastet, når der ikke er noget lager på produktet. Denne funktion bør udelukkende anvendes på produkter, der kun har én størrelse. 

Man kan tilføje Planning Profiles under Master Data på produktet, eller via masse redigeringall styles

11 Fabrics Excel Export

Det er muligt at eksportere Fabrics listen til Excel for at lette kommunikationen med leverandøren. 

12 assortment split (SIZE SPLIT)

Udover Actual og Manual split, er der tilføjet to nye typer Assortment Split, der begge tager højde for stockouts: Style Master Split og Style Option Split

Lagerbeholdningen og det valgte Assortment Split kan ses på Stock fanen. På billedet nedenfor er Assortment SplitActual’ valgt. 

Man kan for den enkelte style vælge hvilket split, der skal bruges ved at trykke på tandhjulet ud for Assortment Split i Style Master Data. Bemærk, at Assortment Split kun er synligt for produkter med flere størrelser. 

Assortment Splittet er som udgangspunkt beregnet på 52 uger. Det kan ændres under ‘Admin – Settings – Planning Profiles – Size split Weeks’, hvis det ønskes.    

Assortment Split viser splittet for de forskellige splittyper. I toppen vælges splittypen, man ønsker at benytte. Nederst i skærmbilledet kan I se hvor mange dage med fuldt Assortment, Style Option splittet er baseret på.  

Ved at vælge Master baseres forecastet på alle Style Options i Style Masteren med udgangspunkt i de dage, hvor de enkelte options har haft fuldt lager. Master Splittet kan med fordel bruges, når der introduceres en nye farve, hvor I tidligere har været tvunget til at bruge Manual Split

Vælger man Option, tager forecastet udgangspunkt i Style Option med baggrund i de dage, I har haft fuldt sortiment og tager dermed højde for Stockouts. Denne indstilling er typisk den, der giver det mest præcise forecast på Style Options, der allerede ligger i FashionBoard.

Ved at vælge Actual, baseres forecastet på det faktiske salg, og tager derfor ikke højde for stockouts. Actual Split indeholder også fremtidige/åbne ordrer i beregningen. 

Hvis I vælger Option Split og perioden med fuldt lager bliver for lavt (25% af perioden) vil der i planning billedet vises en advarsel. 

13 stockout periods

I planning billedet er der tilføjet en Stockouts fane. Her kan I se hvilke perioder, vi mener, at stylen har været udsolgt. Tallet i parentesen på fanen angiver hvor stor en procentdel af den givne tid, denne Style Option har været udsolgt – I dette tilfælde 31% på 52 uger.

Den samlede beregning for Stockout perioden er vægtet efter størrelsernes size split. I detaljevisningen er det nederst muligt at se præcis, hvornår de enkelte størrelser har været udsolgt. 

14 moving average without stockouts

Moving Average without stockouts forecastet medregner, hvad I kunne have solgt, hvis produktet ikke havde være udsolgt i perioden. Det giver et mere retvisende billede af, hvad I kan forvente at sælge, når I igen har alle størrelser på lager. 

Mov. avg. without stockout kigger på, hvad I kunne have solgt, hvis havde haft alle størrelser på lageret. Som det ses i eksemplet nedenfor, kan der være relativ stor forskel på Moving Average, hvis man tager højde for Stockouts sammenlignet med­­­­, hvis man ikke gør.

Ved at tage højde for stockouts slipper I for at eliminere uger, fordi I har været udsolgt. 

15 outliers

Med implementeringen af Outliers, er det muligt at se bort fra enkelte ordre, der har været usædvanlig store, og derfor ikke skal anses som repræsentativ historik for stylen. Outliers er tilføjet som en fane, og ses på Style Option niveau.

Listen med Outliers indeholder detaljer som dato, navn og antal. I dialog med sælgeren kan I vælge, om I skal beholde ordren i forecastet eller ej.

En ordre betegnes som en Outlier, hvis den er væsentligt større end gennemsnittet. Den præcise beregning kan ses i fanen. Du kan påvirke følsomheden for Outliers under ‘Admin – Settings – Other Settings’. Hvis der er nogle Outliers I endnu ikke har taget stilling til, vil fanen lyse orange for at indikere, at I skal tage stilling til den. Som default vil en Outlier tælle med, indtil der er taget stilling til den. 

Ved at tage stilling til Outliers slipper I for at eliminere uger, hvor der har været et ekstraordinært stort salg. 

Hvis en eller flere ordre er fjernet fra forecastet, er det muligt at se salgshistorikken med og uden de fravalgte ordrer ved at klikke på Hide excl. Orders/Show Sales. 

16 pre-sales

Alle Pre-sales samles i én fane, og er samlet på Style Option niveau. Det gør det nemt at tage stilling til, om det specifikke Pre-sale skal beholdes i eller fjernes fra forecastet.

Man kan ligeledes opsætte, så Pre-sales ikke tælles med i forecastet. Dette gøres under ’Admin – Settings – Other Settings’. Hvis der vinges af i denne boks, vil Pre-sale ordrer ikke tælle med i forecastet, så de ikke påvirker Moving Average.

17 vis/skjul EAN på størrelsesniveau

Det er nu muligt at se Size Split med SKU/EAN i stedet for størrelserne, som det hidtil har været. Skift til visning med SKU/EAN ved at trykke på Size.

Skift tilbage til størrelsesvisningen ved at trykke på EAN

18 basket details

Visningen af produkter i kurven ser lidt anderledes ud. Vi grupperer nu styles pr. Style Master

Udover den traditionelle visning af Size Splittet, kan man skifte til en mere detaljeret visning: En matrix med flere informationer på den enkelte størrelse. Knappen markeret med rødt viser matrix visningen. 

19 basket excel export

Det er muligt at eksportere hele eller dele af kurven til Excel. Knapperne markeret med rødt, gør det muligt at eksportere hele kurven, en Style Master eller en enkelt Style Option.

20 Basket: Split order

Når I har lagt produkter i kurven, kan I lave en ordre ud fra dele af kurven.

Længst til højre er der tilføjet en kolonne, hvor I kan vinge de produkter af, der skal oprettes på samme ordre. Søgefeltet kan hjælpe til at søge efter et specifikt ord. Det kunne f.eks. være ‘Bambus’, hvis alle produkter indeholdende bambus, skal oprettes på samme ordre. I en søgning fastholdes allerede markerede ordrer, så søgningen kan bruges til at tilføje specifikke produkter til den eksisterende ordre. Brug knappen øverst i højre hjørne for at oprette ordren. 

Derudover er det muligt at gemme en kurv til senere brug på knappen ‘Save Order‘. 

 

21 Ny sektion: Rapporter

I den nye rapport sektion er tilføjet Stock Analysis, som er en lageranalyse, der viser lagerværdien, sidste salg og Week Cover

Den anden rapport Open Purchase Orders viser åbne indkøbsordre sorteret ift. antal dage til forventet modtagelse, som kan bruges til opfølgning på kommende indkøb. Det er også muligt at fange, hvis I har placeret et indkøb på en vare, der i forvejen har et højt Week Cover

22 udvikling i aktive EAN'er

Afregningen for brugen af FashionBoard sker på baggrund af antallet af aktive EAN’er. I kan følge med i udviklingen af aktive EAN’er under ’Admin – Active Products’.

Oversigten viser udviklingen af EAN’er fordelt på Active, Blocked og Deleted EAN’er. I samme graf er det også muligt at se udviklingen i Style Masters og Style Options

23 indstillinger

Der er tilføjet et nyt punkt under menupunktet ’Admin – Settings’. Her er det muligt at sætte indstillingerne for ABC-klassificeringen, Planning Profiles, Filter Text samt Other Settings. Vi har tidligere dækket de to førstnævnte, og går derfor ikke i dybden med dem her.

filter text

Det er blevet muligt at redigere teksten på filter labels. De kan ændres under ’Admin – Settings – Filter Text’. Det kan give mening i situationer, hvor man f.eks. bruger en filter tekst til f.eks. Fittings. Her er det hensigtsmæssigt at ændre teksten fra Sub-Collection til Fit, så denne tekst vises i f.eks. filtre.

other settings

Under Other Settings er der forskellige muligheder.

Vælges Use Weighted Availability til, vises vægtet availability i alle visninger af availability i FashionBoard.

Kryds ’Show Pre-sale Tab’ af, hvis I ønsker at se Pre-sale på Style Options. Det er ligeledes muligt at FashionBoard automatisk fjerne Pre-sales fra forecastet ved at vinge af i sidste boks: Auto Remove Presale.

Hvis I sætter kryds i ‘Hide Forecast Suggestions’ vil Forecast Suggestions ikke længere vises i oversigten over alle styles. 

Sæt en værdi i ‘Highlight New Products’, der definerer hvor mange dage et produkt skal anses som nyt (og dermed have en ‘nyt’ badge). 

24 Nye filtreringsmuligheder

Der er tilføjet nye parametre på filtreringen: ABC, Days since first arrival, Split, Blocked og Checked

25 Flytning af totaler

I planning billedet er total-kolonnen flyttet til venstre side, så I slipper for at scrolle helt ud til højre. Derudover er en gennemsnitskolonne tilføjet. 

26 TILFØJ OPEN ORDERS TIL FORECASTET

I planlægningsbilledet er det muligt at tilføje open orders til forecastet. De tilføjet ved at trykke på knappen markeret med rødt. 

27 POTENTIAL LOST SALES I PLANLÆGNINGSBILLEDET

Lost Sales kan ses under som en ny linje i planlægningsbilledet. Potential lost sale viser det antal man ikke kan levere baseret på lagerbeholdning, forecast og valgt størrelsessplit. Potential lost sales beregnes frem til næste mulige levering.

I detaljesektionen nederst viser fanen det potentielt tabte salg fordelt på størrelser.

Under style master data ses samlede potential lost sales på tværs af størrelser. 

28 SALGSDETALJER I PLANLÆGNINGSBILLEDET

Det er muligt at trykke på en ugeværdi i ”Open orders”  for at se detaljer om kunder og ordretyper. Detaljerne er sorteret efter ordrestørrelse med største øverst.

Man kan også se salgsdetaljerne ud fra de sidste 12 ugers salg.  Her kan I trykke på total for ugen eller på en værdi for et enkelt brand/land for at se salgstallene på den enkelte. 

29 TRE NYE RAPPORTER

Der er tilføjet tre nye rapporter: Lost Sales, Open Purchase Orders og Size Split Error

Lost sales rapport

Rapporten viser et samlet overblik over virksomhedens potentielle tab, på tværs af plannere, inden for produkternes leveringstid.

Næste levering er planlagte ordre, så man hurtigt kan få et overblik over om nye varer er bestilt.

OPEN PURCHASE ORDERS RAPPORT

Rapporten viser alle åbne indkøbslinjer på style options. Det er muligt at se antal dage til forventet modtagelse, så man kan følge op på ordrer, som skulle være modtaget.

TIP: Find uhensigtsmæssige indkøb ved at sortere rapporten efter faldende week cover og se hurtigt, om der er bestilt noget, som måske ikke giver mening.

Det er muligt at se størrelser for en style ved at klikke på ”Style Option Id”. I dette skærmbillede vil man se alle fremtidige ordrer på den valgte style option – og den konkrete indkøbsordre, man trykkede på, vil være foldet ud på størrelsesniveau.

Det er også muligt at trykke på ordrenummeret i rapporten, som vil vise en oversigt over hele indkøbsordren, hvor den linje man klikkede på, vil være foldet ud på størrelsesniveau.

30 MARKERING AF STYLES I RAPPORTER OG LINK TIL PLANLÆGNINGSBILLEDET

I rapporter med stylenavn fremgår det med ikoner om produktet er blokeret (hængelås) eller nyt (stjerne). Blokeret og dage siden første modtagelse kan typisk også vælges som filter i rapporterne.

Det er muligt at hoppe direkte til planlægningsbilledet ved at trykke på et produkt i rapporterne.

31 RAPPORTERING – EXCEL KUBER OG POWER BI MODEL

Lost sales og weighted availability er tilføjet til rapporteringsmodeller.

Sales details i Excel kuben er nu bundet op på leveringsdato i stedet for oprettelsesdato, så den er i overensstemmelse med det man ser i FashionBoard. Det er muligt at anvende periodedimensionen for ”Created Date”, hvis man ønsker at rapportere på oprettelsesdato.